adam pizurny

Juraj Červenák – Železný polmesiac

Book design for historical mystery novel
by Juraj Červenák.
Published by Slovart.

(2015)